Varför Progdocs?

Som programmerare behöver vi lära oss läsa, tyda och använda dokumentation. Men väldigt mycket dokumentation är också onödigt krångligt och opedagogiskt skriven. Något jag som lärare saknat är därför nybörjarvälig dokumentation – tids nog kommer mina elever att behöva leta i Microsofts officiella C#-dokument till exempel, men kanske inte redan från dag 1?

Progdocs är mitt försök att åtgärda det här. Jag har spenderat några år med att bygga upp en dokumentation av C# och Unity, med fokus på sådant jag introducerar i klassrummet eller som elever frågat om i kurserna Programmering 1 och 2 i gymnasiet.

Materialet är sökbart och gratis; det finns också speglat på Github (C#, Unity) för den som vill klona ner det för eget bruk eller vill modifiera det. Jag tar tacksamt emot förslag och rättningar.

Last updated